Skip to main content

62170 — Treballador agrícola (vinya)

    Duu a terme les feines pròpies de la plantació i el conreu de vinyes i de la verema. Acompleix tasques similars a les del treballador agrícola de fruiters (621.60), però és especialista en el conreu de vinyes; planta estaques, col·loca filferros o altres suports per a les vinyes; efectua el cadastre de les vinyes i els fa perdre saba, i s'encarrega del tractament de les vinyes, polvoritzant-les amb solucions de sulfat per combatre'n les plagues.

    El treballador en l'elaboració del vi es classifica en l'epígraf 778.50.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.