Skip to main content

Duu a terme diverses feines pròpies del regatge de terres dedicades al conreu. Comprova que els canals de regatge no són obstruïts i dóna pas al corrent d'aigua procedent d'un canal o un riu, i també posa en funcionament la bomba connectant el sifó o fent funcionar la sínia, a mà o amb l'ajut d'un animal, o bé obre les comportes que comuniquen amb el canal; tanca el pas de l'aigua quan la terra és prou regada; manté i repara el material de regatge, i conserva en bon estat els canals i les sèquies.

Pot regar utilitzant aparells fixos o rotatius de regatge per aspersió o altres mitjans.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.