Skip to main content

72520 — Emmotllador sobre banc

  Prepara en el banc motlles de sorra a mà per obtenir petites peces de metall. Amb les instruccions rebudes, plànols o croquis de peces que cal modelar fa els motlles destinats a conformar el brou o el metall en fosa amb mescles de sorra o fang sobre una gaveta o a terra; determina les superfícies de separació de trossos dels motlles i els millors emplaçaments , formes i dimensions dels respiradors, les cambres fredes i els respiradors de què els haurà de dotar; disposa l'armat i dóna graus d'atacada, airejada i arrebossat dels motlles, i treu els motlles.

  Es pot especialitzar en la fabricació, sobre banc, d'un tipus particular de motlle i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7511 Emmotlladors 4