Skip to main content

72590 — Altres emmotlladors i matricers

  S'hi inclouen els emmotlladors i els matricers no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que comproven les formes i les dimensions de les matrius per assegurar-se que corresponen a les especificacions; els que fabriquen matrius d'argila al voltant de les quals es modelen tubs de metall fèrric o no fèrric, i els que treballen com a membres d'un equip ocupat en la fabricació a gran escala de motlles o matrius i executen a mà o a màquina solament una de les operacions de què consta el procés.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  8311 Operadors de màquines eines 24