Skip to main content

Sacrifica els caps de bestiar i els escorxa, els pela i els esquartera.

S'encarrega de degollar i despullar el bestiar oví. S'encarrega de degollar , pelar i esventrar el bestiar porcí i de degollar i canalitzar el boví i l'equí.

Es pot encarregar de l'especejament de caps morts de bestiar, de l'extracció i la preparació de les despulles comestibles i de preparar carn per ser venuda o industrialitzada.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
7801 Matadors i treballadors de les indústries càrnies i del peix 9