Skip to main content

77425 — Escaldador (conserves vegetals)

    Sotmet els fruits al tractament d'escaldament per blanquejar-los, endurir- los o decolorar-los. Atén el funcionament de la màquina; dosifica l'aigua de l'escaldadora; regula l'entrada de vapor; prepara solucions càustiques, i controla la temperatura i els temps d'escaldament. Es pot encarregar del maneig de calderes de doble fons i de les mescles que s'hi manipulen, i també de vigilar-ne la pressió.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.