Skip to main content

Confecciona tota mena de pa. Acompleix tasques similars a les del forner- pastisser en general (rúbrica 776.10), però és especialista en l'elaboració de pa amb farina d'una o diverses menes.

Si treballa en una fàbrica de pa es pot especialitzar en alguna de les tasques pròpies de l'elaboració d'aquest producte, com ara la pastada o la cura i la vigilància del forn, i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.