Skip to main content

Ajunta fulles de tabac de diferents menes i qualitats segons una fórmula per preparar una mescla d'aroma particular. Pren fulles de diversos fardells; les estén en safates i n'enretira les que no serveixen per preparar la mescla desitjada; pesa les quantitats requerides en cada varietat de fulla d'acord amb una fórmula i les mescla, i mentre les mescla ruixa el tabac amb aigua que conté àcid acètic per conservar les fulles.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.