Skip to main content

78190 — Altres preparadors de tabac

    S'hi inclouen els preparadors de tabac no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que preparen i apliquen les mescles que serveixen per aromatitzar el tabac, els que mesclen i espongen el tabac picat o en filaments en un tambor giratori, els que assequen el tabac picat o en fulles en una estufa i els que refreden el tabac que surt de la cambra de vapor o assecatge.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.