Skip to main content

Confecciona cigars a mà. Esquinça o talla una fulla d'embolcall d'acord amb la dimensió requerida i la col·loca en una taula; agafa el tabac de tripes i l'enrotlla amb les mans; col·loca les tripes enrotllades sobre la fulla d'embolcall i les embolica per formar l'ànima del cigar; enganxa o torça la vora de l'embolcall per impedir que es desenrotlli; talla una fulla de sobre a la mida desitjada; col·loca l'embolcall al damunt de la fulla de sobre i l'hi enrotlla; enganxa l'extremitat de la fulla de fora perquè no es desfaci i introdueix els cigars en motlles per premsar-los i donar-los la forma desitjada.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
7806 Preparadors i elaboradors de tabac i productes derivats 10