Skip to main content

Confecciona el calçat ortopèdic de cuir segons les necessitats del client.

Efectua tasques similars a les del sabater en general (801.10), però és especialista en la confecció de calçat destinat a corregir les deformacions dels peus i de les cames, d'acord amb les prescripcions, els dibuixos i les especificacions corresponents.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
7942 Sabaters i similars 18