Skip to main content

Uneix les parts superiors del calçat a la plantilla i el deixa preparat per cosir-lo. Col·loca i clava la plantilla a la forma; la fixa en un tirapeu; estira la part superior del calçat sobre la forma utilitzant una màquina per donar-li la forma requerida; comprova l'orientació de la punta i el tacó; fixa la vora de la part superior del calçat en les pinces d'una màquina que el manté estirat uniformement i cenyit al voltant de la plantilla, i hi subjecta la vora doblegada de la part superior del calçat per mitjà de claus petits, o bé enganxant-la amb un adhesiu.

Es pot especialitzar en alguna de les tasques esmentades i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
7942 Sabaters i similars 18
8366 Operadors de màquines de fabricar calçat 10