Skip to main content

Examina i acaba el calçat. Suavitza les vores de les soles i els tacons i n'allisa les superfícies; aixafa o planxa les vores de les soles, els tacons i la part superior del calçat; hi fa forats decoratius; aplica cera, colorant, tint o pintura sobre la sola i el tacó, i hi treu llustre.

Es pot especialitzar en alguna de les tasques anteriors, com ara suavitzar, allisar o planxar les diferents parts, i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
7942 Sabaters i similars 18
8366 Operadors de màquines de fabricar calçat 10