Skip to main content

Construeix i repara carros, carretons i rodes de fusta. Talla i treballa la fusta que ha de servir per formar la carcassa i construeix els cubs, els radis i les llantes de les rodes seguint els dibuixos i les especificacions corresponents; uneix les peces per mitjà de perns, cargols o claus; reforça la carcassa del carro o el carretó amb tornapuntes i escaires i col·loca sobre la llanta de la roda el calç o una coberta de cautxú; construeix eixos, els fixa a la carcassa i hi munta les rodes, i en repara o canvia les parts gastades o malmeses.

Es pot encarregar de pintar els carros, i es pot especialitzar en la construcció i la reparació de rodes de fusta.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
7920 Ebenistes i treballadors similars 14