Skip to main content

Construeix pipes per fumar i broquets de fusta natural o artificial per a cigars i cigarrets amb eines de mà o mecàniques. Escull els materials que ha d'utilitzar; talla i treballa el tub i el broquet, i també les parts interior i exterior del maridet o cap, i taladra el tub i el broquet; munta el tub en el broquet; afina les superfícies i suavitza els contorns del cap i el tub utilitzant una llima; elimina les ratlles produïdes per la llima i el torn en el broquet, el tub i el cap i poleix aquestes peces abans d'aplicar-los el color; dóna color al cap i al tub, i enllustra aquestes parts.

Pot construir peces amb el cap i el tub d'una sola peça, tallar-ne els caps i compondre pipes o broquets canviant-ne els maridets o substituint els broquets per uns altres de nous.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
7920 Ebenistes i treballadors similars 14