Skip to main content

83240 — Ajustador modelista (fosa)

    Construeix i repara els models de metall que han de servir per a la fabricació de motlles. Examina i interpreta els dissenys i les especificacions relatives al model que ha de construir; escalaborna, suavitza i treballa altrament el metall fins a donar-li les dimensions requerides; acobla les diferents parts del model; en comprova les dimensions, les alineacions i l'amplitud utilitzant instruments de mesura; prova els models, un cop acabats, per assegurar-se de l'exactitud; hi fa les modificacions necessàries i repara els models trencats o malmesos.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.