Skip to main content

83290 — Altres treballadors de la fabricació d'eines, mecànics ajustadors, modelistes, matricers i similars

    S'hi inclouen treballadors de la fabricació d'eines, mecànics ajustadors, modelistes, matricers i similars no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que col·loquen diamants industrials en les polidores o en les eines de tall proveïdes d'una punta de diamant.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.