Skip to main content

83590 — Altres polidors de metalls i esmolets

  S'hi inclouen els polidors de metalls i esmolets no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que manegen màquines que serveixen per adreçar i polir rodes dentades, els que manegen màquines que esmerilen amb una gran precisió les superfícies de peces de metall i els que brunyeixen els metalls a mà.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7524 Polidors de metalls i esmolets d'eines 5