Skip to main content

83960 — Operador de cisalla mecànica

  Maneja unes tisores mecàniques que serveixen per tallar en fred o en calent peces de metall com ara vergalines, palanquetes, xapes, barres i llantes amb les dimensions i els angles exigits. Aixeca manualment o mecànicament la peça que s'ha de treballar fins a col·locar-la sobre la bancada de la màquina i la fixa, després, sobre els topalls i les guies; engega la màquina que subjecta la peça de metall, i hi fa baixar un ganivet per tallar-la.

  Pot manejar una cisalla mecànica en una cadena de fabricació en sèrie en què la cisalla és alimentada per una cinta transportadora; pot ajudar a ajustar la màquina i encarregar-se d'examinar les peces obtingudes servint- se d'instruments de mesura, i pot ser designat d'acord amb el material que es talli o la mena de màquines que manegi.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  8311 Operadors de màquines eines 24