Skip to main content

03540 — Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri)

  Aplica els seus coneixements i exerceixen les funcions pròpies de la seva competència en les feines de control i utilització de materials que es fan servir en elements aeronàutics, i ordena i dirigeix l'execució dels assaigs de classificació i els processos de tractament o elaboració específica dels materials aeronàutics, les feines de construcció, fabricació, muntatge o instal·lació, revisió, manteniment i reparació d'unitats, elements, conjunts o sistemes d'armament aeri i els bancs de proves i assaigs o comprovació de materials corresponents.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2654 Enginyers tècnics mecànics 13