Skip to main content

15110 — Escriptor, en general

  Escriu obres literàries per ser publicades. N'escull l'argument; reuneix la documentació i totes les dades que li serveixin de base sobre els fets i l'ambient recollits en la seva producció; redacta l'original; en comprova i revisa la uniformitat d'estil en els distints passatges, i elimina els possibles errors per donar-li una forma definitiva abans de la tramesa a la impremta.

  Es pot especialitzar en un determinat gènere literari i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2511 Escriptors, periodistes i similars 13