Skip to main content

15250 — Redactor informatiu de ràdio i televisió

  Escriu, recull i comenta per a la ràdio o la televisió les notícies i les informacions d'actualitat. Elabora i transmet entrevistes amb les persones relacionades directament amb els esdeveniments d'actualitat i les opinions i els comentaris de les quals són d'interès públic.

  Es pot especialitzar en un sector determinat i pot ser designat per la seva especialitat.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  2511 Escriptors, periodistes i similars 13