Skip to main content

17590 — Altres artistes de circ

    S'hi inclouen els artistes de circ no classificats en les rúbriques anteriors d'aquest grup primari, com ara els que són especialistes en l'ensinistrament d'animals com ara lleons, tigres, elefants, óssos, mones, gossos, etc., i els fan fer diversos exercicis, o els que fan jocs malabars amb pilotes, bitlles, platets i altres objectes.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.