Skip to main content

Determina l'emplaçament de la fusta aprofitable d'un bosc i n'estima el volum, examinant i mesurant mostres d'arbres. Aixeca el plànol del bosc; selecciona arbres de mostra i en mesura el diàmetre i l'alçada utilitzant els instruments adients; pren nota de les mesures i calcula el volum dels arbres seleccionats amb l'ajut de taules preparades per a aquesta finalitat; calcula la quantitat total de fusta aprofitable que hi ha en el bosc basant-se en el volum dels arbres presos com a mostra.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
6241 Talladors, serradors i altres treballadors forestals 9