Skip to main content

72540 — Emmotllador a màquina

  Fabrica motlles de sorra per obtenir peces foses de metall utilitzant màquines. Acompleix tasques similars a les que executa l'emmotllador sobre banc (725.20), però utilitza màquines especials, particularment per al revestiment i el piconament de sorra en les caixes del motlle o per girar la caixa i retirar el model.

  Es pot especialitzar en el maneig d'un tipus particular de màquina i pot ser designat en conseqüència.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7511 Emmotlladors 4
  8311 Operadors de màquines eines 24