Skip to main content

Elabora a màquina matrius de sorra destinades a l'emmotllament de metalls.

Acompleix tasques similars a les que executa el matricer a mà (725.50), però amb l'ajut de màquines.

Pot manejar una màquina de fabricar matrius de sorra per extrusió o per aire comprimit.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
8311 Operadors de màquines eines 24