Skip to main content

77440 — Deshidratador, liofilitzador d'aliments

    Deshidrata o liofilitza fruita, llegums i altres aliments en instal·lacions especials. Examina les dimensions, la forma i la pell o la clofolla del producte per calcular-ne el temps necessari de deshidratació; introdueix els aliments en la cambra de deshidratació, i en regula adientment la temperatura i la ventilació.

    Pot portar un registre del temps de deshidratació de cada aliment.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.