Skip to main content

80250 — Cosidor de calçat a màquina

  Utilitza una màquina per cosir les diferents parts del calçat. Hi col·loca una bobina de fil especial a l'eix i posa la canilla a la llançadora; enfila l'agulla; ajusta la tensió del fil; col·loca en posició les parts que s'han de cosir i les guies per sota de l'agulla, i substitueix les bobines buides i les agulles trencades.

  Es pot especialitzar en una mena determinada de màquina. Plana, de cilindre , de fre, Mackay, etc., i pot ser designat d'acord amb la seva especialització.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7942 Sabaters i similars 18
  8366 Operadors de màquines de fabricar calçat 10