Skip to main content

83540 — Esmolet de ganiveteria

  Esmola ganivets, navalles, tisores, màquines de tallar cabells, instruments quirúrgics, cisalles manuals, destrals i altres eines tallants llevat de les eines tallants per a màquines mitjançant una esmoladora fixa o portàtil . Selecciona la mola, l'engega i manté en contacte amb la mola el tall de la fulla de l'eina; observa i comprova el resultat de l'operació movent l'eina convenientment per obtenir el tall requerit, i elimina les rebaves del tall amb una pedra d'esmolar.

  Pot trempar les eines esmolades; es pot especialitzar en una mena determinada d'esmolada i pot ser designat en conseqüència.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7524 Polidors de metalls i esmolets d'eines 5