Skip to main content

901390 — Components i accessoris de dispositius de cristalls líquids que no constitueixin articles compresos mes específicament en altres partides, de làsers, d'aparells i instruments d'òptica, no expressats ni compresos en una altra part d'aquest capítol, excepte de díodes làser