Skip to main content

9018 — Instruments i aparells de medicina, cirurgia, odontologia o veterinària, inclosos els d'escintil·lografia i altres aparells electromèdics, així com aparells per a proves visuals

  Descendants
  Code Description
  901811 Electrocardiògrafs
  901812 Aparells de diagnòstic per exploració ultrasònica (escàners)
  901813 Aparells de diagnòstic per visualització de ressonància magnètica
  901814 Aparells d'escintil·lografia
  901819 Aparells d'electrodiagnosi, inclosos els aparells d'exploració funcional o de vigilància de paràmetres fisiològics, excepte els electrocardiògrafs, els aparells de diagnòstic per exploració ultrasònica (escàners), de diagnòstic per visualització de ressonància magnètica i d'escintil·lografia
  901820 Aparells de raigs ultraviolats o infrarojos
  901831 Xeringues, fins i tot amb agulles
  901832 Agulles tubulars de metall i agulles de sutura
  901839 Catèters, cànules i instruments similars, excepte les xeringues i agulles
  901841 Torns dentals, fins i tot amb altres equips dentals sobre un basament comú
  901849 Instruments i aparells d'odontologia, excepte els aparells d'electrodiagnosi, de raigs ultraviolats o infrarojos, xeringues, agulles, catèters, cànules o instruments similars, i torns dentals
  901850 Instruments i aparells d'oftalmologia, excepte els aparells d'electrodiagnosi, de raigs ultraviolats o infrarojos, xeringues, agulles, catèters, cànules i instruments similars
  901890 Instruments i aparells de medicina, cirurgia o veterinària, inclosos els d'escintil·lografia i altres aparells electromèdics, excepte els d'odontologia, oftalmologia, electrodiagnosi, els de raigs ultraviolats o infrarojos, xeringues, agulles, catèters, cànules i instruments similars

  Short tag proposal

  Instruments de medicina, cirurgia, veterinària i sim.