Skip to main content

901849 — Instruments i aparells d'odontologia, excepte els aparells d'electrodiagnosi, de raigs ultraviolats o infrarojos, xeringues, agulles, catèters, cànules o instruments similars, i torns dentals