Skip to main content

902680 — Instruments i aparells per a la mesura o control de les característiques variables dels líquids o dels gasos, excepte els instruments i aparells de les partides 9014, 9015, 9028 o 9032 i els destinats a la mesura o control del cabal o del nivell dels líquids i de la pressió de gasos i líquids