Skip to main content

902690 — Components i accessoris dels instruments i aparells per a la mesura o control del cabal, nivell, pressió o altres característiques variables dels líquids o dels gasos, excepte dels instruments i aparells de les partides 9014, 9015, 9028 o 9032