Skip to main content

2513 — Pedra tosca; esmeril; corindó natural, granat natural i altres abrasius naturals -fins i tot tractats tèrmicament-