Skip to main content

901819 — Aparells d'electrodiagnosi, inclosos els aparells d'exploració funcional o de vigilància de paràmetres fisiològics, excepte els electrocardiògrafs, els aparells de diagnòstic per exploració ultrasònica (escàners), de diagnòstic per visualització de ressonància magnètica i d'escintil·lografia