Skip to main content

86080000 — Material fix de vies fèrries i similars, aparells mecànics (fins i tot electromecànics) de senyalització, seguretat, control i comandament, per a vies fèrries i similars, carreteres o vies fluvials, àrees de servei i estacionaments, instal·lacions portuàries i aeroports, amb els components