Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 47,09 Km2
Altitud 716 m
Població (a 01-01-2018) 219 h
Litoral No
Capital Argençola
Distància -
Codi ajuntament 0800820002

Divisió territorial postal

  • 08717

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080082 00 00 0 00 Argençola
Entitat singular 080082 00 02 2 00 Argençola - 40 41 81
Disseminat 080082 00 02 2 99 Argençola -Disseminat- - 40 41 81
Entitat singular 080082 00 03 8 00 Carbasí - 5 10 15
Disseminat 080082 00 03 8 99 Carbasí -Disseminat- - 5 10 15
Entitat singular 080082 00 04 3 00 Clariana - 21 23 44
Disseminat 080082 00 04 3 99 Clariana -Disseminat- - 21 23 44
Entitat singular 080082 00 05 6 00 Contrast - 5 7 12
Nucli 080082 00 05 6 01 Contrast - 0 0 0
Disseminat 080082 00 05 6 99 Disseminat de Contrast - 5 7 12
Entitat singular 080082 00 06 9 00 Porquerisses i Albarells - 31 23 54
Disseminat 080082 00 06 9 99 Porquerisses i Albarells -Disseminat- - 31 23 54
Entitat singular 080082 00 07 5 00 Plans de Ferran, els - 4 2 6
Disseminat 080082 00 07 5 99 Plans de Ferran, els -Disseminat- - 4 2 6
Entitat singular 080082 00 08 1 00 Rocamora - 4 3 7
Disseminat 080082 00 08 1 99 Rocamora -Disseminat- - 4 3 7
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080082 01 Albarells Població
Unitat població 080082 02 Argençola Població
Unitat població 080082 03 Carbasí Població
Unitat població 080082 04 Clariana Població
Unitat població 080082 05 Contrast Població
Unitat població 080082 06 Plans de Ferran, els Caseria
Unitat població 080082 07 Porquerisses Població
Unitat població 080082 08 Rocamora Població

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
  • Abans: 080082 Argensola
  • Després: 080082 Argençola
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 47,10 Km2 768 m
  • Després: 47,09 Km2 716 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès