Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 7,29 Km2
Altitud 321 m
Població (a 01-01-2018) 515 h
Litoral No
Capital Campins
Distància -
Codi ajuntament 0803990004

Divisió territorial postal

  • 08470

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080399 00 00 0 00 Campins
Entitat singular 080399 00 01 7 00 Campins - 272 243 515
Nucli 080399 00 01 7 01 Campins - 220 202 422
Disseminat 080399 00 01 7 99 Disseminat de Campins - 52 41 93
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080399 01 Campins Població
Unitat població 080399 02 Esplanes, les Urbanització
Unitat població 080399 03 Sant Josep Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1988-05-16 Nova capital de comarca
  • Abans: -
  • Després: 251734 Pont de Suert, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 7,40 Km2 321 m
  • Després: 7,29 Km2 321 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers