Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 6,66 km²
Altitud 175 m
Població (a 01-01-2020) 16829 h
Litoral No
Capital Canovelles
Distància -
Codi ajuntament 0804100000

Divisió territorial postal

 • 08420

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080410 00 00 0 00 Canovelles
Entitat singular 080410 00 01 7 00 Serra, la - 11 17 28
Disseminat 080410 00 01 7 99 Serra, la -Disseminat- - 11 17 28
Entitat singular 080410 00 02 2 00 Barriada Nova, la - 6790 6238 13028
Nucli 080410 00 02 2 01 Barriada Nova, la - 6790 6238 13028
Entitat singular 080410 00 03 8 00 Sanaüja - 182 204 386
Nucli 080410 00 03 8 01 Sanaüja - 147 162 309
Disseminat 080410 00 03 8 99 Disseminat de Sanaüja - 35 42 77
Entitat singular 080410 00 04 3 00 Can Castells - 357 347 704
Nucli 080410 00 04 3 01 Can Castells - 357 347 704
Disseminat 080410 00 04 3 99 Disseminat de Can Castells - 0 0 0
Entitat singular 080410 00 05 6 00 Can Cuana - 17 16 33
Disseminat 080410 00 05 6 99 Can Cuana -Disseminat- - 17 16 33
Entitat singular 080410 00 06 9 00 Can Duran - 429 397 826
Nucli 080410 00 06 9 01 Can Duran - 426 392 818
Disseminat 080410 00 06 9 99 Disseminat de Can Duran - 3 5 8
Entitat singular 080410 00 08 1 00 Àligues, les - 58 65 123
Nucli 080410 00 08 1 01 Àligues, les - 58 65 123
Entitat singular 080410 00 09 4 00 Bellulla - 131 121 252
Nucli 080410 00 09 4 01 Bellulla - 131 121 252
Entitat singular 080410 00 10 8 00 Can Diviu - 590 604 1194
Nucli 080410 00 10 8 01 Can Diviu - 590 604 1194
Entitat singular 080410 00 11 5 00 Quinta Avinguda, la - 58 47 105
Nucli 080410 00 11 5 01 Quinta Avinguda, la - 58 47 105
Entitat singular 080410 00 12 0 00 Sant Feliu - 13 17 30
Nucli 080410 00 12 0 01 Sant Feliu - 13 17 30
Entitat singular 080410 00 13 6 00 Tibel - 55 60 115
Nucli 080410 00 13 6 01 Tibel - 55 60 115
Entitat singular 080410 00 14 1 00 Can Comas - 2 3 5
Disseminat 080410 00 14 1 99 Can Comas -Disseminat- - 2 3 5
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080410 01 Àligues, les Urbanització
Unitat població 080410 02 Barriada Nova, la Barri
Unitat població 080410 03 Bellulla Raval
Unitat població 080410 04 Can Castells Polígon industrial
Unitat població 080410 05 Can Cuana Caseria
Unitat població 080410 06 Can Diviu Raval
Unitat població 080410 07 Can Duran Urbanització
Unitat població 080410 08 Canovelles Poble
Unitat població 080410 09 Quinta Avinguda, la Urbanització
Unitat població 080410 10 Sanaüja Veïnat
Unitat població 080410 11 Sant Feliu Raval
Unitat població 080410 12 Serra, la Veïnat
Unitat població 080410 13 Tibel Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-01-24 Canvi de nom
 • Abans: 080410 Canovellas
 • Després: 080410 Canovelles
1988-05-16 Nova capital de comarca
 • Abans: -
 • Després: 251370 Mollerussa
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Barriada Nova, la
 • Després: Canovelles
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 6,80 km² 175 m
 • Després: 6,66 km² 175 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP32 Granollers