Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 31,94 Km2
Altitud 726 m
Població (a 01-01-2018) 2418 h
Litoral No
Capital Castellterçol
Distància -
Codi ajuntament 0806410007

Divisió territorial postal

  • 08183

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080641 00 00 0 00 Castellterçol
Entitat singular 080641 00 01 7 00 Castellterçol - 1208 1210 2418
Nucli 080641 00 01 7 01 Castellterçol - 1164 1180 2344
Disseminat 080641 00 01 7 99 Disseminat de Castellterçol - 44 30 74
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080641 01 Castellterçol Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 42 Moianès
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1980-08-06 Canvi de nom
  • Abans: 080641 Castelltersol
  • Després: 080641 Castellterçol
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 31,60 Km2 726 m
  • Després: 31,94 Km2 726 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers
2015-05-01 Canvi de comarca
  • Abans: 41 Vallès Oriental
  • Després: 42 Moianès