Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 13,67 km²
Altitud 12 m
Població (a 01-01-2023) 16914 h
Litoral
Capital Cubelles
Distància -
Codi ajuntament 0807490004

Divisió territorial postal

 • 08880

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2023)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080749 00 00 0 00 Cubelles
Entitat singular 080749 00 01 7 00 Cubelles - 8078 8016 16094
Nucli 080749 00 01 7 01 Clot del Bassó i Mota de Sant Pere - 1148 1163 2311
Nucli 080749 00 01 7 02 Cubelles - 4188 4180 8368
Nucli 080749 00 01 7 03 Estoreres, les - 86 70 156
Nucli 080749 00 01 7 04 Gavina, la - 100 104 204
Nucli 080749 00 01 7 05 Parc de Cubelles, el - 68 89 157
Nucli 080749 00 01 7 06 Solana, la - 81 73 154
Nucli 080749 00 01 7 07 Corral d'en Cona - 242 221 463
Nucli 080749 00 01 7 08 Corral d'en Tort - 43 38 81
Nucli 080749 00 01 7 09 Mas Trader II - 345 323 668
Nucli 080749 00 01 7 10 Mas Trader I - 550 536 1086
Nucli 080749 00 01 7 11 Santa Maria de Cubelles - 1089 1096 2185
Disseminat 080749 00 01 7 99 Disseminat de Cubelles - 138 123 261
Entitat singular 080749 00 02 2 00 Salines, les - 423 397 820
Nucli 080749 00 02 2 01 Salines, les - 423 397 820
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080749 01 Central Tèrmica de Cubelles, la Divers
Unitat població 080749 02 Corral d'en Cona, el Urbanització
Unitat població 080749 03 Corral d'en Tort, el Urbanització
Unitat població 080749 04 Costa de Cunit, la Urbanització
Unitat població 080749 05 Cubelles Població
Unitat població 080749 06 Estorera, l' Urbanització
Unitat població 080749 07 Mas d'en Pedro, el Urbanització
Unitat població 080749 08 Mas Trader, el Urbanització
Unitat població 080749 09 Molí de la Palma, el Veïnat
Unitat població 080749 10 Parc de Cubelles, el Urbanització
Unitat població 080749 11 Rocacrespa Caseria
Unitat població 080749 12 Santa Maria de Cubelles Urbanització
Unitat població 080749 13 Solana, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2023)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 14 Vilanova i la Geltrú
Divisió territorial educativa DE12 Penedès
Regions sanitàries - -
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP43 Garraf
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC17 Garraf
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 17 Garraf
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-10-10 Canvi de nom
 • Abans: 080749 Cubellas
 • Després: 080749 Cubelles
1985-11-13 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE01 Barcelona
 • Després: DE04 Barcelona 2 (comarques)
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 13,40 km² 12 m
 • Després: 13,67 km² 12 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP43 Garraf
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès
2022-03-31 Canvi de zona d'ensenyament
 • Abans: DE04 Barcelona 2 (comarques)
 • Després: DE12 Penedès