Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 10,77 km²
Altitud 65 m
Població (a 01-01-2020) 51600 h
Litoral No
Capital Mollet del Vallès
Distància -
Codi ajuntament 0812490004

Divisió territorial postal

 • 08100
 • 08104

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081249 00 00 0 00 Mollet del Vallès
Entitat singular 081249 00 01 7 00 Mollet del Vallès - 25341 26131 51472
Nucli 081249 00 01 7 01 Mollet del Vallès - 25329 26119 51448
Disseminat 081249 00 01 7 99 Disseminat de Mollet del Vallès - 12 12 24
Entitat singular 081249 00 03 8 00 Gallecs - 69 59 128
Disseminat 081249 00 03 8 99 Gallecs -Disseminat- - 69 59 128
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081249 01 Can Magarola Polígon industrial
Unitat població 081249 02 Can Magre Polígon industrial
Unitat població 081249 03 Can Prat Polígon industrial
Unitat població 081249 04 Casilla, la Raval
Unitat població 081249 05 Gallecs Caseria
Unitat població 081249 06 Lurdes Raval
Unitat població 081249 07 Mas Regà, el Polígon industrial
Unitat població 081249 08 Mollet del Vallès Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007
 • 02008
 • 02009
 • 03001
 • 03002
 • 03003
 • 03004
 • 03005
 • 03006
 • 03007
 • 03008
 • 03009
 • 03010
 • 03011
 • 03012
 • 03013
 • 03014
 • 03015

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 22 Mollet del Vallès
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP34 Mollet del Vallès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 081249 Mollet
 • Després: 081249 Mollet del Vallès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 10,70 km² 65 m
 • Després: 10,77 km² 65 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP34 Mollet del Vallès