Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 14,99 km²
Altitud 330 m
Població (a 01-01-2020) 1142 h
Litoral No
Capital Figaró
Distància -
Codi ajuntament 0813470005

Divisió territorial postal

  • 08590

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081347 00 00 0 00 Figaró-Montmany
Entitat singular 081347 00 01 7 00 Figaró-Montmany - 559 583 1142
Nucli 081347 00 01 7 01 Figaró - 505 549 1054
Disseminat 081347 00 01 7 99 Disseminat de Figaró-Montmany - 54 34 88
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081347 01 Can Bosc Urbanització
Unitat població 081347 02 Figaró Població
Unitat població 081347 03 Font d'en Llanes, la Urbanització
Unitat població 081347 04 Montmany Caseria
Unitat població 081347 05 Vallcàrquera Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 03 Granollers
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC41 Vallès Oriental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 41 Vallès Oriental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1985-04-19 Canvi de nom
  • Abans: 081347 Montmany
  • Després: 081347 Montmany-Figaró
1994-12-30 Canvi de nom
  • Abans: 081347 Montmany-Figaró
  • Després: 081347 Figaró-Montmany
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 14,70 km² 330 m
  • Després: 14,99 km² 330 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers