Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 16,47 km²
Altitud 16 m
Població (a 01-01-2020) 9613 h
Litoral No
Capital Palafolls
Distància -
Codi ajuntament 0815550006

Divisió territorial postal

  • 08389

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081555 00 00 0 00 Palafolls
Entitat singular 081555 00 01 7 00 Palafolls - 4027 4097 8124
Nucli 081555 00 01 7 01 Palafolls - 3874 3948 7822
Disseminat 081555 00 01 7 99 Disseminat de Palafolls - 153 149 302
Entitat singular 081555 00 02 2 00 Sant Genís de Palafolls - 175 158 333
Nucli 081555 00 02 2 01 Sant Genís de Palafolls - 66 58 124
Disseminat 081555 00 02 2 99 Disseminat de Sant Genís de Palafolls - 109 100 209
Entitat singular 081555 00 03 8 00 Ciutat Jardí, la - 411 359 770
Nucli 081555 00 03 8 01 Ciutat Jardí, la - 411 359 770
Entitat singular 081555 00 04 3 00 Mas Carbó, el - 106 93 199
Nucli 081555 00 04 3 01 Mas Carbó, el - 106 90 196
Disseminat 081555 00 04 3 99 Disseminat del Mas Carbó - 0 3 3
Entitat singular 081555 00 05 6 00 Mas Reixac, el - 95 92 187
Nucli 081555 00 05 6 01 Mas Reixac, el - 95 92 187
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081555 01 Ca l'Estiu Veïnat
Unitat població 081555 02 Can Jordà Veïnat
Unitat població 081555 03 Casa Gran, la Veïnat
Unitat població 081555 04 Casanons Veïnat
Unitat població 081555 05 Ciutadella Veïnat
Unitat població 081555 06 Ciutat Jardí, la Urbanització
Unitat població 081555 07 Mar i Costa Urbanització
Unitat població 081555 08 Mas Carbó, el Urbanització
Unitat població 081555 09 Mas Prats, el Veïnat
Unitat població 081555 10 Mas Reixac, el Urbanització
Unitat població 081555 11 Mas Roquet, el Polígon industrial
Unitat població 081555 12 Palafolls Població
Unitat població 081555 13 Riera d'en Jordà, la Polígon industrial
Unitat població 081555 14 Riera de Reixac, la Polígon industrial
Unitat població 081555 15 Santa Maria Raval
Unitat població 081555 16 Sant Genís de Palafolls Població
Unitat població 081555 17 Sant Lluís Raval
Unitat població 081555 18 Tronc Vell, el Urbanització
Unitat població 081555 19 Vallplana Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 01004
  • 01005

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 06 Arenys de Mar
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP29 Arenys de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 16,30 km² 16 m
  • Després: 16,47 km² 16 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP29 Arenys de Mar