Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 57,11 Km2
Altitud 324 m
Població (a 01-01-2018) 15362 h
Litoral No
Capital Piera
Distància -
Codi ajuntament 0816140003

Divisió territorial postal

 • 08784

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081614 00 00 0 00 Piera
Entitat singular 081614 00 01 7 00 Bedorc, el - 124 138 262
Nucli 081614 00 01 7 01 Bedorc, el - 118 130 248
Disseminat 081614 00 01 7 99 Disseminat del Bedorc - 6 8 14
Entitat singular 081614 00 02 2 00 Ca n'Aguilera - 79 80 159
Nucli 081614 00 02 2 01 Ca n'Aguilera - 73 78 151
Disseminat 081614 00 02 2 99 Disseminat de Ca n'Aguilera - 6 2 8
Entitat singular 081614 00 03 8 00 Can Bou - 109 105 214
Nucli 081614 00 03 8 01 Can Bou (nucli antic) - 13 16 29
Nucli 081614 00 03 8 02 Can Bou (urbanització) - 93 86 179
Disseminat 081614 00 03 8 99 Disseminat de Can Bou - 3 3 6
Entitat singular 081614 00 04 3 00 Can Cairot - 7 13 20
Nucli 081614 00 04 3 01 Can Cairot - 6 12 18
Disseminat 081614 00 04 3 99 Disseminat de Can Cairot - 1 1 2
Entitat singular 081614 00 05 6 00 Can Canals de Masbover - 820 717 1537
Nucli 081614 00 05 6 01 Portell, el - 126 108 234
Nucli 081614 00 05 6 02 Can Canals de Masbover (nucli antic) - 16 19 35
Nucli 081614 00 05 6 03 Can Canals de Masbover (urbanització) - 678 590 1268
Entitat singular 081614 00 06 9 00 Can Creixell - 7 3 10
Nucli 081614 00 06 9 01 Can Creixell - 3 2 5
Disseminat 081614 00 06 9 99 Disseminat de Can Creixell - 4 1 5
Entitat singular 081614 00 07 5 00 Fortesa, la - 42 22 64
Nucli 081614 00 07 5 01 Fortesa, la - 26 15 41
Disseminat 081614 00 07 5 99 Disseminat de la Fortesa - 16 7 23
Entitat singular 081614 00 08 1 00 Piera - 3673 3698 7371
Nucli 081614 00 08 1 01 Piera - 3673 3698 7371
Entitat singular 081614 00 09 4 00 Sant Jaume Sesoliveres - 99 87 186
Nucli 081614 00 09 4 01 Sant Jaume Sesoliveres - 84 81 165
Disseminat 081614 00 09 4 99 Disseminat de Sant Jaume Sesoliveres - 15 6 21
Entitat singular 081614 00 10 8 00 Bosc de l'Àliga, el - 132 104 236
Nucli 081614 00 10 8 01 Bosc de l'Àliga, el - 132 104 236
Entitat singular 081614 00 11 5 00 Bosc de Can Martí - 5 4 9
Nucli 081614 00 11 5 01 Bosc de Can Martí - 5 4 9
Entitat singular 081614 00 12 0 00 Can Bonastre - 574 509 1083
Nucli 081614 00 12 0 01 Can Bonastre - 571 507 1078
Disseminat 081614 00 12 0 99 Disseminat de Can Bonastre - 3 2 5
Entitat singular 081614 00 13 6 00 Can Claramunt - 683 643 1326
Nucli 081614 00 13 6 01 Can Claramunt - 683 643 1326
Entitat singular 081614 00 14 1 00 Can Martí de l'Estela - 341 327 668
Nucli 081614 00 14 1 01 Can Martí de l'Estela - 341 327 668
Entitat singular 081614 00 15 4 00 Can Mas - 460 415 875
Nucli 081614 00 15 4 01 Can Mas - 460 415 875
Entitat singular 081614 00 16 7 00 Can Mata - 247 202 449
Nucli 081614 00 16 7 01 Can Mata - 247 202 449
Entitat singular 081614 00 17 3 00 Castell de la Ventosa, el - 83 74 157
Nucli 081614 00 17 3 01 Castell de la Ventosa, el - 83 74 157
Entitat singular 081614 00 18 9 00 Grua, la - 30 25 55
Nucli 081614 00 18 9 01 Grua, la - 30 25 55
Entitat singular 081614 00 19 2 00 Sant Jordi - 88 109 197
Nucli 081614 00 19 2 01 Sant Jordi - 88 109 197
Entitat singular 081614 00 20 6 00 Vallbonica - 49 45 94
Nucli 081614 00 20 6 01 Vallbonica - 49 45 94
Entitat singular 081614 00 21 3 00 Venta i Can Mossarro, la - 196 194 390
Nucli 081614 00 21 3 01 Venta i Can Mossarro, la - 196 194 390
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081614 01 Badorc, el Llogarret
Unitat població 081614 02 Bosc de l'Àliga, el Urbanització
Unitat població 081614 03 Boscos de Can Martí, els Urbanització
Unitat població 081614 04 Can Bonastre Urbanització
Unitat població 081614 05 Can Bou Urbanització
Unitat població 081614 06 Can Cairot Llogarret
Unitat població 081614 07 Can Canals de Masbover Urbanització
Unitat població 081614 08 Can Claramunt Urbanització
Unitat població 081614 09 Can Creixell Llogarret
Unitat població 081614 10 Can Martí de l'Estela Urbanització
Unitat població 081614 11 Can Mas Urbanització
Unitat població 081614 12 Can Mata Urbanització
Unitat població 081614 13 Castell de la Ventosa, el Urbanització
Unitat població 081614 14 Fortesa, la Llogarret
Unitat població 081614 15 Grua, la Urbanització
Unitat població 081614 16 Piera Vila
Unitat població 081614 17 Plana, la Urbanització
Unitat població 081614 18 Portell, el Urbanització
Unitat població 081614 19 Sant Jaume Sesoliveres Llogarret
Unitat població 081614 20 Sant Jordi Urbanització
Unitat població 081614 21 Vallbonica Urbanització
Unitat població 081614 22 Venta i Can Mussarro, la Urbanització
Unitat població 081614 23 Xorriguera Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 57,50 Km2 324 m
 • Després: 57,11 Km2 324 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès