Skip to main content

081653 Pobla de Claramunt, la

Característiques generals
Valor
Superfície 18,53 Km2
Altitud 265 m
Població (a 01-01-2018) 2177 h
Litoral No
Capital Pobla de Claramunt, la
Distància -
Codi ajuntament 0816530008

Divisió territorial postal

  • 08787

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081653 00 00 0 00 Pobla de Claramunt, la
Entitat singular 081653 00 01 7 00 Pobla de Claramunt, la - 411 435 846
Nucli 081653 00 01 7 01 Pobla de Claramunt, la - 398 427 825
Disseminat 081653 00 01 7 99 Disseminat de la Pobla de Claramunt - 13 8 21
Entitat singular 081653 00 02 2 00 Barri de l'Estació - 439 405 844
Nucli 081653 00 02 2 01 Can Galan - 382 361 743
Nucli 081653 00 02 2 02 Vivencs, els - 57 44 101
Entitat singular 081653 00 03 8 00 Garrigues, les - 103 108 211
Nucli 081653 00 03 8 01 Garrigues, les - 103 108 211
Entitat singular 081653 00 04 3 00 Masets, els - 1 2 3
Disseminat 081653 00 04 3 99 Masets, els -Disseminat- - 1 2 3
Entitat singular 081653 00 05 6 00 Rata, la - 32 23 55
Nucli 081653 00 05 6 01 Rata, la - 32 23 55
Entitat singular 081653 00 06 9 00 Xaró, el - 121 94 215
Nucli 081653 00 06 9 01 Xaró, el - 121 94 215
Entitat singular 081653 00 07 5 00 Plans d'Arau - 2 1 3
Nucli 081653 00 07 5 01 Plans d'Arau - 2 1 3
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081653 01 Garrigues, les Urbanització
Unitat població 081653 02 Pobla de Claramunt, la Població
Unitat població 081653 03 Rata, la Barri
Unitat població 081653 04 Rigat Raval
Unitat població 081653 05 Xaró, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 18,40 Km2 246 m
  • Després: 18,53 Km2 265 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès