Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 4,33 Km2
Altitud 79 m
Població (a 01-01-2019) 38665 h
Litoral No
Capital Ripollet
Distància -
Codi ajuntament 0818030008

Divisió territorial postal

 • 08291

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 081803 00 00 0 00 Ripollet
Entitat singular 081803 00 01 7 00 Ripollet - 19080 19585 38665
Nucli 081803 00 01 7 01 Ripollet - 19080 19585 38665
Disseminat 081803 00 01 7 99 Disseminat de Ripollet - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 081803 01 Ripollet Vila

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 02006
 • 02007

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 19 Cerdanyola del Vallès
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Entitat/s metropolitana/es 8200120002 EMP dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
Àrea/es policial/s ABP31 Cerdanyola
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes AM01 Àrea metropolitana de Barcelona
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 4,40 Km2 79 m
 • Després: 4,33 Km2 79 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP31 Cerdanyola