Skip to main content
Característiques generals
Valor
Superfície 8,87 km²
Altitud 142 m
Població (a 01-01-2020) 9072 h
Litoral No
Capital Vilassar de Dalt
Distància -
Codi ajuntament 0821400000

Divisió territorial postal

 • 08339

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082140 00 00 0 00 Vilassar de Dalt
Entitat singular 082140 00 01 7 00 Vilassar de Dalt - 4464 4608 9072
Nucli 082140 00 01 7 01 Vilassar de Dalt - 4345 4506 8851
Disseminat 082140 00 01 7 99 Disseminat de Vilassar de Dalt - 119 102 221
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082140 01 Vilassar de Dalt Vila

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 02001
 • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP35 Premià de Mar
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1979-11-01 Canvi de nom
 • Abans: 082140 San Ginés de Vilasar
 • Després: 082140 Vilassar de Dalt
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 9,10 km² 142 m
 • Després: 8,87 km² 142 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP35 Premià de Mar