Skip to main content

082362 Sant Quintí de Mediona

Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 326 m
Població (a 01-01-2018) 2179 h
Litoral No
Capital Sant Quintí de Mediona
Distància -
Codi ajuntament 0823620002

Divisió territorial postal

 • 08777

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 082362 00 00 0 00 Sant Quintí de Mediona
Entitat singular 082362 00 01 7 00 Sant Quintí de Mediona - 1119 1060 2179
Nucli 082362 00 01 7 01 Sant Quintí de Mediona - 1100 1051 2151
Disseminat 082362 00 01 7 99 Disseminat de Sant Quintí de Mediona - 19 9 28
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 082362 01 Bòria, la Raval
Unitat població 082362 02 Sant Quintí de Mediona Vila

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-03-18 Canvi de nom
 • Abans: 082362 San Quintín de Mediona
 • Després: 082362 Sant Quintí de Mediona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 13,90 Km2 326 m
 • Després: 13,84 Km2 326 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès
2017-12-29 Alteració límits municipals
 • Abans: 13,84 Km2
 • Després: - Km2